zfs logo

SOUND FOR THE TOWNS

fbig

Program:

Starý zámok

19:00 -- Ivana Mer & Sisa Fehér

20:30 -- NEHA!

Art Cafe

10:00 -- Čellár / Miko / Žilinec (hudobné raňajky)

16:30 -- Ján Kopčák: ZenSax

Kultúrne centrum

18:00 -- Dennyiah

Námestie Sv. Trojice

20:00 -- Naked (SRB) (dobrovoľné vstupné - koncert na podporu Štiavnice)

Kultúrne centrum

21:30 -- MARIA JOÃO & JOÃO FARINHA feat. Marek Žilinec (PT/SK)

Art Cafe

10:00 -- the Bureau (hudobné raňajky)